Дечија недеља

Мото овогодишње Дечије недеље, која се одржава од 4.10. до 10.10.2021. године, је Дете је дете да га волите и разумете.

Пријатељи деце Србије су 2019. године поново покренули иницијативу Деца и медији, која за циљ има оснаживање деце, професионалаца, родитеља, али и представника медија и политичких партија за превенцију злоупотребе деце у медијским извештавањима и политичким активностима. Такође, циљ је и да се спречи откривање идентитета деце у медијима када су жртве злостављања или занемаривања као и сведоци насиља јер то директно угрожава њихову приватност. Деца су често изложена и непримереним садржајима, који директно утичу на њихову добробит, а све чешће се појављују и као део политичких кампања и скупова.

Општи циљеви  Дечје недеље су: скретање пажње најширој јавности на права и потребе детета, указивање на одговорност коју породица, школа и држава и њене институције имају у заштити деце, и остварују њихова права, указивање на примере добре праксе и проблеме у остваривању права деце, промоција активног учешћа деце у доношењу одлука које се њих тичу…

ПЛАН АКТИВНОСТИ У ТОКУ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ

Скочи на траку са алаткама