Документи

ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА

Квалификациона структура запослених 31.1.2021. године

Квалификациона структура запослених 28.2.2021. године

Квалификациона структура запослених 31.3.2021.године 

План јавних набавки за 2020. годину

Измена плана ЈВ 2

Информатор о раду

Правилник о похваљивању и награђивању

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Пословник о раду Савета родитеља-2018.

Пословник о раду Савета родитеља

Пословник о раду ученичког парламента-2018.

Пословник о раду ученичког парламента

Правила понашања-2018.

Правила понашања

Правилник о мерама, начину и поступку заштите безбедности ученика током боравка у школи и активности које организује-2018.

Правилник о мерама, начину и поступку заштите безбедности ученика

Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика-2018.

Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика

Статут-2018.

Статут

Скочи на траку са алаткама