Документи

Информатор о раду 

Информатор о раду можете погледати на линку који је дат у прилогу.

https://informator.poverenik.rs/informator?org=oSGs2LJwECZTemPL9

Правилник о организацији и систематизацији послова_

Одлука о именовању лица о заштити података

podaci o broju zaposlenih…stanje 31.1.2023. (1)

Статут 2022

Правилник о организацији и систематизацији послова

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 2021-2024. ГОДИНЕ

Школски развојни план за период 2021-2024. године може се преузети кликом на следећи линкhttps://docs.google.com/document/d/1KbL4kxlpIAMS3P8ANzojjGC4RurRtiYj/edit?usp=sharing&ouid=116649940906160058283&rtpof=true&sd=true

ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА

Квалификациона структура запослених 31.1.2021. године

Квалификациона структура запослених 28.2.2021. године

Квалификациона структура запослених 31.3.2021.године 

План јавних набавки за 2020. годину

Измена плана ЈВ 2

Информатор о раду

Правилник о похваљивању и награђивању

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Пословник о раду Савета родитеља-2018.

Пословник о раду Савета родитеља

Пословник о раду ученичког парламента-2018.

Пословник о раду ученичког парламента

Правила понашања-2018.

Правила понашања

Правилник о мерама, начину и поступку заштите безбедности ученика током боравка у школи и активности које организује-2018.

Правилник о мерама, начину и поступку заштите безбедности ученика

Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика-2018.

Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика

Статут-2018.

Статут