Јавне набавке

ЈНМВ, БР.02/2018, НАБАВКА УСЛУГА ЕКСКУРЗИЈЕ

Obavestenje o zakljucenom okvirnom sporazumu

Odluka BP Pinki

04 – Poziv za podnosenje ponuda

05 – Konkursna dokumentacija

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА-НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ЈАВНА НАБАВКА БР. 01/2018

obavestenje zaključenom ugovoru
ODLUKA o dodeli ugovora

POZIV za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

ЈНМБ, БР.03/17, ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА-РАДОВИ НА ПРОМЕНИ ПОДОВА У УЧИОНИЦАМА-

 Obavestenje o zakljucenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Obavestenje o produzenju roka

IZMENAKonkursna dokumentacija

IZMENAPoziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈНМВ, БР.02/2017, НАБАВКА УСЛУГА ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ

Obavestenje o zakljucenom okvirnom sporazumu 02-17

Odluka Pinki Ekskurzija

04 – Poziv za podnosenje ponuda 02-17

05 – Konkursna dokumentacija 02-17

ЈНМВ, БР.01/2017, НАБАВКА ДОБАРА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ

obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

 

 

ODLUKA o dodeli ugovora – potpisana

8…ODLUKA o dodeli ugovora

POZIV za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Од Покрајинског секретаријата за спорт и омладину школа је на конкурсу добила 250 000 динара које су утрошене на опрему (реквизите) за салу за физичко.

slika racun

sala4 sala2

sala3 sala1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ 01-16

ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВА У ПРИРОДИ, ЈАВНА НАБАВКА БР.01-16, ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА-ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВА У ПРИРОДИ 01-16

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВА У ПРИРОДИ 01-16

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА-НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ-ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА-ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ОДЛУКА И ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА-ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПАКА ЈН У ОШ “Б.П.ПИНКИ“

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА-ЗАМЕНА ПОДОВА У УЧИОНИЦАМА,

ЈНМВ бр.1.3.1./2015

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-ЗАМЕНА ПОДОВА У УЧИОНИЦАМА,

 ЈНМВ бр.1.3.1./2015

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ЛИЦА-1.3.1./2015.-ЗАМЕНА ПОДОВА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Скочи на траку са алаткама