Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – УСЛУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈЕ 2024.

Јавна набавка услуга – услуге организације екскурзија 2024.

Јавни позив

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 2024. ГОДИНЕ

Одлука о додели уговора

Javni poziv-739

Услуге организације екскурзија 2023 – Одлука о закључењу оквирног споразума

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – УСЛУГЕ ОРГАНИЦАЈЕ ЕКСКУРЗИЈА 2023

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 2023. ГОДИНЕ

Javni poziv-299 (2)

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ РАДОВА НА ЗАМЕНИ УНУТРАШЊЕ СТОЛАРИЈЕ

Позив за подношење понуда за набавку добара-дрва за огрев

odluka-drva

Позив за подношење понуда за набавку добара-угља за огрев

Odluka-ugalj

Позив за подношење понуда за набавку добара-набавка електричне енергије

Одлука о додели уговора

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА-ИНТЕРАКТИВНИХ ТАБЛИ СА ПРОЈЕКТОРОМ ЈНОП1-3Н/2020

Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci dobara – interaktivnih tabli sa projektorom

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

ЈНМВ, БР.02/2020, НАБАВКА УСЛУГА ЕКСКУРЗИЈЕЈНМВ, БР.02/2020, НАБАВКА УСЛУГА ЕКСКУРЗИЈЕ

Obavestenje o obustavi postupka 02-20

Odluka o obustavi postupka javne nabavke

04 – Poziv za podnosenje ponuda

05 -Konkursna dokumentacija

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА-НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ЈАВНА НАБАВКА БР. 01/2020

obaveštenje o zaključenom ugovoru

odluka о dodeli ugovora

4…POZIV za podnosenje ponuda

5….Konkursna dokumentacija

Obavestenje o zakljucenom ugovoru 03-19

Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka male vrednosti, JN broj 03/19

Javna nabavka radova- Radovi na sanaciji i investicionom odrzavanju poda i zidova u fiskulturnoj sali

odluka о izmeni

Konkursna dokumentacija Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

ЈНМВ, БР.02/2019, НАБАВКА УСЛУГА ЕКСКУРЗИЈЕ

05 – Konkursna dokumentacija

04 – Poziv za podnosenje ponuda

ODLUKA O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA

Obavestenje o zakljucenom okvirnom sporazumu

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА-НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ЈАВНА НАБАВКА БР. 01/2019

obaveštenje o zaključenom ugovoru 2019

odluka o dodeli ugovora 2019

POZIV za podnosenje ponuda 2019

Konkursna dokumentacija 2019

POZIV za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

ODLUKA o dodeli ugovora

obavestenje zaključenom ugovoru

ЈНМБ, БР.03/17, ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА-РАДОВИ НА ПРОМЕНИ ПОДОВА У УЧИОНИЦАМА-

 Obavestenje o zakljucenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Obavestenje o produzenju roka

IZMENAKonkursna dokumentacija

IZMENAPoziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

ЈНМВ, БР.02/2017, НАБАВКА УСЛУГА ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ

Obavestenje o zakljucenom okvirnom sporazumu 02-17

Odluka Pinki Ekskurzija

04 – Poziv za podnosenje ponuda 02-17

05 – Konkursna dokumentacija 02-17

ЈНМВ, БР.01/2017, НАБАВКА ДОБАРА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ

obaveštenje o zaključenom ugovoru

ODLUKA o dodeli ugovora – potpisana

8…ODLUKA o dodeli ugovora

POZIV za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Од Покрајинског секретаријата за спорт и омладину школа је на конкурсу добила 250 000 динара које су утрошене на опрему (реквизите) за салу за физичко.

slika racun

sala4 sala2

sala3 sala1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ 01-16

ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВА У ПРИРОДИ, ЈАВНА НАБАВКА БР.01-16, ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА-ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВА У ПРИРОДИ 01-16

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВА У ПРИРОДИ 01-16

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА-НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ-ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА-ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ОДЛУКА И ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА-ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПАКА ЈН У ОШ “Б.П.ПИНКИ“

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА-ЗАМЕНА ПОДОВА У УЧИОНИЦАМА,

ЈНМВ бр.1.3.1./2015

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-ЗАМЕНА ПОДОВА У УЧИОНИЦАМА,

 ЈНМВ бр.1.3.1./2015

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ЛИЦА-1.3.1./2015.-ЗАМЕНА ПОДОВА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА