Стручни сарадници

Снежана Миловац – психолог

Зорица Бабић – педагог

Јелена Провчи – библиотекар

Марија Шамара – библиотекар