Матична школа

Основна школа „Бошко Палковљевић-Пинки“ је образовна установа са високим критеријумима и дугом традицијом који доносе успехе иако смо различити по социјалној структури. Негујемо рад, активност, креативност, другарство, дисциплину, сарадничке односе, истрајност, самокритичност, слободу мишљења и поштовање разлика. Ученици наше школе имају могућност да стекну квалитетна знања из свих наставних области.

Школа се састоји из матичне школе са седиштем у Сремској Митровици и издвојених одељења у селу Гргуревци и селу Шуљам. У издвојеном одељењу у Гргуревцима настава се одвија као осморазредна, а у издвојеном одељењу у Шуљму као четвороразредна са два комбинована одељења (први-трећи и други-четврти разред).
У издвојеним одељењима у селу Гргуревци и Шуљам поред основне школе постоје и посебне зграде у којима ради предшколско одељење.

Сремска Митровица је највећи град у Срему и повезана је аутобуским и возним линијама са свим околним селима и градовима.

Матична школа се налази у центру Сремске Митровице. Повезана је мрежом улица и доступна већини ученика који долазе до школе пешке. Популација ученика школе долази из ужег центра града. Интересантан је податак везан за социјално-економски статус ученика јер већина ученика школе долази из групе вишег социо-економског нивоа, док је један део ученика, углавном ромске нациналности, из најнижег социо-економског нивоа.
Матична школа има најдужу традицију међу основним школама у Сремској Митровици, а основана је школске 1953/54 године. У садашњој згради школа се налази од 1959. године.
У згради матичне школе се налази сала за физичко васпитање, 3 кабинета, 5 специјализованих и 12 учионица општег типа, као и школска библиотека са фондом од преко 9000 наслова.
Поносни смо на ученике наше школе и на њихове многобројне успехе и освојене дипломе и похвале из свих наставних и ваннаставних области, као и на резултате које постижу у даљем школовању, а који говоре о квалитету предзнања стеченог у нашој школи.