Програмски садржаји

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ

КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У ШКОЛИ КАО ДРУГИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

 

НАЗИВ

ПРОГРАМА

АКТИВНОСТ/ТЕМА/ОБЛАСТ НАЧИН

РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ Почетак и крај школске године ЧОС Ученици, ОС Септембар/јун
Обележавање Дана школе Учешће у прослави Ученици, ОС, предметни наставници Новембар
Обележавање значајних датума – Нова година, Свети Сава, Дан жена, Ускрс,… Организација прослава, изложби, рецитала, … на ЧОС-у или у оквиру школске организације активности Ученици, ОС, предметни наставници Током школске године
Обележавање Дечије недеље Учешће у активностима које организује школа – изложбе, квизови, спортска такмичења, хуманитарне акције, … Ученици, ОС, предметни наставници Прва недеља октобра
Завршетак основне школе Свечана академија ученика осмог разреда Ученици 8.разреда, ОС, предметни наставници Јун
Сарадња са културним установама Посете позоришту, галерији, музеју, Царској палати,… учешће у радионицама, квизовима, на конкурсима, маскенбалима у организацији библиотеке, музеја, Сирмијумарта, … Ученици, ОС, предметни наставници, сарадници Током школске године
Представљање инструмената Концерт ученика музичке школе Ученици, ОС, предметни наставници, ученици и професори музичке школе Током школске године
Позоришне представе Учешће ученика школе у својству посматрача и учесника позоришних представа у позоришту, школи, … Ученици, ОС, предметни наставници, сарадници Током школске године
Представљање школе у радио и телевизијским емисијама Учешће ученика школе у снимању радио и ТВ емисија о школи Ученици, ОС, предметни наставници, сарадници Током школске године
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ

Спортска такмичења у различитим спортским дисциплинама Учешће у припреми и реализацији такмичења у складу са Календаром такмичења за школску годину Ученици, наставници  разредне наставе, наставници физичког васпитања Током школске године
Крос РТС кроз Србију Учешће на кросу Ученици, ОС, наставници физ.вас.  септембар
Уличне трке и Трка за срећније детињство Учешће на тркама Ученици, наставници  разредне наставе, наставници физичког васпитања поводом 08. новембра – Митровдана – Дана Града
Јесењи крос Учешће на кросу Ученици,ОС, наставници физичког васпитања октобар
Куп толеранције Учешће у различитим спортским дисциплинама – стони тенис, мали фудбал Ученици,Ученички парламент, наставници физичког васпитања новембар
Светосавски куп Учешће на такмичењу у одбојци и кошарци – мешовито Ученици, наставници физичког васпитања јануар
Полигон спретности Учешће Ученици нижих разреда, наставници разредне наставе, ПСЦ,,Пинки“ март
Дан изазова Турнир у фудбалу, кошарци, одбојци, вежбе разгибавања Ученици,Ученички парламент, наставници физичког васпитања мај
Зашто волим спорт?

Омиљени спорт

Предавање и разговор на ЧОС-у Ученици и ОС Током школске године
Недеља школског спорта Организација и учешће Ученици,Стручни тим за организацију спортских активности и јединица локалне самоуправе По једна недеља у сваком полугодишту
Здрав живот и спорт Предавање и разговор на ЧОС-у Ученици и ОС Током школске године
ЗАШТИТА УЧЕНИКА ОД НАСИЉА Конвенција о дечијим правима УН Упознавање ученика са Конвенцијом и њеним основним принципима и члановима на ЧОС.у Ученици 1-8разреда, психолог, педагог, ОС Током Дечије недеље
Дечја права – радионице за ученике 1-8 разреда ЧОС Ученици 1-8разреда, психолог, педагог, ОС Током Дечије недеље
Израда плаката о поступцима и начинима поступања када приметимо насиље Састанци Ученичког парламента Ученички парламент, координатор Тима за заштиту октобар
Мини истраживање- Упитник школског насиља аутора Dan Olweus-a Разговор – ЧОС Координатор Тима за заштиту, ученици и ОС 5 и 6 разреда Октобар/новембар
,,Трговина људима“ Предавање – ЧОС Ученици 7-8разреда, предавачи Црвеног крста и МУП-а  

 

Према договору

,,Безбедно детињство“ Предавање – ЧОС Ученици 5.разреда, ОС, представници МУП-а Март/април
,,Стоп насиљу“ Ликовно-литерарни  конкурс Ученици , наставници ликовне културе и српског језика април
Хуманитарне акције Организација и учешће Ученици, наставници, родитељи Током школске године
,,Тајни пријатељ“ игра Ученици,наставници Током школске године
Односи међу вршњацима-међусобно опхођење у друштву вршњака ЧОС Ученици, ОС Током школске године
СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ Слободне активности ученика 1-3 разреда Спортске- избор ученика за спортска такмичења, припрема за такмичење, такмичење

Културно-уметничке -организација и реализација приредби на нивоу одељења (избор текста, подела улога и задужења, припрема и увежбавање улога, избор музике, извођење приредбе), посете позоришту, музеју, галерији…

Ликовне – учешће на ликовним конкурсима,  уређење учионице, прављење изложби

Ученици и ОС 1-3 разреда, објекти и субјекти локалне заједнице Током школске године, поводом обележавања значајних датума (Дечја недеља, Дан школе, Нова година, Свети Сава, Дан жена, Ускрс, завршетак школске године)
Спортска секција Избор и припрема ученика за спортска такмичења и реализација такмичења Ученици 4-8 разреда, Стручни тим за организацију спортских активности, Током школске године
Културно-уметничка секција (рецитаторска, литерарна, ликовна) Учешће на литерарно-ликовним конкурсима, писање прозе и поезије,

учешће ученика рецитатора, глумаца, играча, певача на  приредбама, организација вечери љубитеља поезије, прављење изложби ученичких радова, посете позоришту, музеју, галерији…

Ученици 4-8 разреда,ОС, наставници српског језика, ликовне културе, музичке културе, верске наставе, објекти и субјекти локалне заједнице Током школске године, поводом обележавања значајних датума(Дечја недеља, Дан школе,Нова година,Свети Сава, Дан жена,Ускрс, завршетак школске године)
Природно-математичка Обогаћивање знања, ширење интересовања, бављење занимљивостима, израда тематских плаката, организација и учешће на изложбама, манифестацијама, скуповима, … Ученици 4-8 разреда, ОС,  предметни наставници Током школске године
Друштвено-језичка секција Обогаћивање знања, ширење интересовања, бављење занимљивостима, израда тематских плаката, учешће у пројектним активностима школе, прославама, … Ученици 4-8 разреда, ОС,  предметни наставници Током школске године
       
ПРОФЕ-СИОНАЛНА ОРИЈЕНТА-ЦИЈА Занимање мојих родитеља, игра занимања, бићу кад порастем,… ЧОС Ученици 1-4 разреда, ОС Током школске године
Чиме се људи баве у нашем завичају? ЧОС Ученици 1-4 разреда, ОС Током школске године
Занимања по полу (девојчице, дечаци) ЧОС Ученици 1-4 разреда, ОС Током школске године
Личност којој се дивим ЧОС Ученици 5-6 разреда, ОС Током школске године
Моје будуће занимење ЧОС Ученици 5-6 разреда, ОС Током школске године
Фактори професионалног опредељења ЧОС Ученици 7-8 разреда, ОС, психолог Током школске године
Медицинске индикације и контраиндикације појединих занимања ЧОС Ученици 7-8 разреда, ОС, лекар Током школске године
Саветовање ученика и родитеља – индивидуално и на трибинама ЧОС, родитељски сатсанак, индивидуално саветовање Ученици 7-8 разреда, ОС, стручни сарадници Током школске године
Посета средњим школама Посета ученика Ученици 7-8 разреда, ОС, сарадници Током школске године
Реални сусрети са занимањима Посета предузећима Ученици 7-8 разреда, ОС, сарадници Током школске године
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА Прикупљање старих уџбеника, школског прибора,одеће, обуће, играчака, средстава за личну хигијену Хуманитарне акције Ученици, ОС, наставници, Центар за социјални рад, Црвени крст, родитељи Током школске године,

дечја недеља

Обележавање рођендана ученика ЧОС Ученици,ОС, родитељи Током школске године
Тајни пријатељ ЧОС Ученици,ОС Током школске године
Животне вредности Радионице за ученике Ученици, психолог Током школске године
Учионице добре воље Радионице за ученике Ученици, психолог Током школске године
Акција „Динар за дистрофичара“ Акција прикупљања средстава за помоћ оболелим од дистрофије Ученици, ОС, наставници Октобар
„Трка за срећније детињство“ Учешћем у куповини купона прикупља се новац за куповину јакни за ученике из социјално угрожених породица Ученици, ОС 1-4 разреда Прва недеља новембра
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Заштита и уређење природне и радне средине, фитоцентолошка истраживања Рад секције младих биолога Млади биолози, наставници биологије Током године
Учешће на литерарно-ликовним конкурсима Рад секције младих биолога, часови природе и друштва, света око нас, чувара природе, ликовне културе Ученици, наставници разредне наставе, наставници српског јазика и ликовне културе, субјекти локалне заједнице Током године
Уређење школског хола/ходника и учионица ЧОС Ученици и ОС, родитељи Током године, поводом обележавања значајних датума (Дечја недеља, Дан школе, Нова година, Свети Сава, Дан жена, Ускрс, завршетак школске године)
Учлањавање и обнављање чланства у Покрету горана и Друштву за заштиту животиња Секција младих биолога Млади биолози, наставници биологије Током школске године
Заштита од загађења воде, ваздуха, земљишта, хране Излети, трибине, округли столови Ученици, ОС, наставници биологије Током школске године
Еколошки квиз Секција младих биолога Ученици, ОС, наставници биологије, библиотека ,,Глигорије Возаревић“ Током школске године
Сакупљање биљака са одређеног поднебља Излети,настава у природи, екскурзије Ученици, ОС Приликом извођења излета,наставе у природи и екскурзија
       
       
       
 

 

 

 

 

 

 

 

САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ

Отворени дан школе Присуствовање родитеља образовно-васпитном раду Ученици, наставници, родитељи Сваког месеца један дан
Активност родитеља на професионалној оријентацији Индивидуални контакти, саветовање, родитељи као експерти за своје занимање Ученици 7-8 разреда,

Тим за прфесионалну

оријентацију, ОС,

родитељи

Током школске године
Шта раде наши родитељи- занимање ЧОС Ученици 1-4 разреда, ОС, родитељи Током школске године
Како поделити послове у кући ? ЧОС Ученици 1-4 разреда, ОС, родитељи Током школске године
Предавања, трибине на тему заштите животне средине, заштите ученика од насиља, родне равноправности, важности правилне исхране, важности одржавања личне хигијене, предности и недостаци коришћења друштвених мрежа,  … Родитељски састанци Ученици, ОС, родитељи Током године, поводом обележавања значајних датума (Дечја недеља, Дан школе, Нова година, Свети Сава, Дан жена, Ускрс, завршетак школске године)
Упознавање родитеља са законским и подзаконским актима школе Родитељски састанци Родитељи, ОС На почетку школске године
Изложбе, приредбе, уређење учионица, хуманитарне акције, … Родитељи могу бити активни учесници у организацији и реализацији наведених активности или само као посматрачи Родитељи, ученици, ОС Током школске године
Упознавање родитеља са процедуром уписа у први разред Отворена врата школе Родитељи ученика предшколског узраста, школски тим Април месец
 

РОДНА РАВНОПРА-ВНОСТ

Како се слажем са братом, сестром, другом, другарицом ЧОС Ученици1-4 разреда, ОС Током школске године
Развијање љубави према породици ЧОС Ученици 3-4 разреда Током школске године
Права и обавезе чланова породице ЧОС Ученици 4-8 разреда, ОС, родитељи Током школске године
Промене у пубертету ЧОС Ученици 5-8 разреда,ОС, родитељи, наставници биологије Током школске године
Предрасуде везане за полне разлике ЧОС Ученици 5-8

Разреда, ОС,  наставници биологије

Током школске године
Значај и проблеми прве љубави ЧОС Ученици 4-8 разреда, ОС, предметни наставници Током школске године (фебруар)
Значај складних односа у породици ЧОС Ученици 1-8 разреа, ОС Током школске године
Поштујемо родну равноправност у професионалном и приватном животу ЧОС, радионица професионалне оријентације Ученици 7-8 разреда, ОС, чланови Тима за ПО Април
КОНВЕНЦИЈА О ДЕЧИЈИМ ПРАВИМА Информисање о правима деце ЧОС, радионица, час ГВ ОС, ученици 1-8 разреда, предметни наставници Прва недеља октобра
Израда плаката о правима деце ЧОС, радионица, час ГВ ОС, ученици 1-8 разреда, предметни наставници Прва недеља октобра
Развој толеранције, поштовање различитости ЧОС, радионица, час ГВ ОС, ученици 1-8 разреда, предметни наставници Током школске године
Шта је пријатељство? ЧОС, радионица ОС, ученици 1-8 разреда Током школске године
Припадност друштвеној заједници ЧОС, радионица, час ГВ ОС, ученици 1-8 разреда, предметни наставници Током школске године
Животне вредности ЧОС, радионица ОС, ученици 1-8 разреда Током школске године
       
       
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Лична хигијена – тела, уста, зуба ЧОС, систематски прегледи Ученици 1-8, ОС, стоматолог Септембар
Правилно ношење торбе и школског прибора Свет око нас Ученици 1-3, учитељи Октобар
Одевање у различитим приликама у зависности од годишњег доба ЧОС Ученици 1-3, ОС, педагог Децембар
Раст и развој тела, одлике пубертета ЧОС, систематски прегледи Ученици 4-6, ОС, лекар Током првог полугодишта
Правилна исхрана ЧОС, систематски прегледи, предавања Ученици 1-8, ОС, лекар Током првог полугодишта
Зашто је спорт важан за здравље? ЧОС, часови физичког вапитања, излети, екскурзије Ученици 1-8, ОС, наставник физичког васпитања Током школске године
Природа и здравље ЧОС, часови биологије, географије, природе и друштва, излети, екскурзије Ученици 1-8, ОС, предметни наставници Током школске године
Проветравање, загревање, осветљеност просторије ЧОС, часови природе и друштва, ТО Ученици 1-8, ОС, предметни наставници Током школске године
Смењивање рада и одмора ЧОС Ученици 1-8, ОС, психолог Током школске године
Болести зависности ЧОС Ученици 4-8, ОС, психолог Током школске године
Како препознати осећања? ЧОС, часови ГВ Ученици 1-8, ОС, предметни наставници Током школске године
Појам контрацепције, сиде? ЧОС Ученици 7-8, ОС, стручњаци, предавачи ЦК Током школске године, децембар
УЧЕШЋЕ У РАДУ УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗА-ЦИЈА „Трка за срећније детињство“ Учешћем на трци у организацији Црвеног крста СМ ученици прикупљају средства за помоћ  другу Ученици, ОС Новембар
„Болести прљавих руку“ Предавање ЦК – ЧОС Ученици 1.разреда, ОС Октобар
Чланарина ЦК Прикупљање чланарине и добровољног прилога за ЦК – ЧОС Ученици, ОС Новембар
„Крв живот значи“ Ликовно-литерарни конкурс ЦК Србије Ученици, ОС, предметни наставници

 

Март-април
Дечија недеља Обележавање прве недеље октобра као Дечје недеље у складу са активностима Дечјег савеза Србије Ученици, ОС, предметни наставници Прва недеља октобра
„Солидарност на делу“ Прикупљање помоћи за ученике који су лошијег материјалног стања Ученици, ОС, предметни наставници Током школске године
„Шта знаш о здрављу“ Учешће на квизу у организацији ЦК Ученици 6 или 7 разреда, предметни наставници Март-април
„Светски дан здраваља – 7.април“ ЧОС – уређење и оплемењивање школског простора Ученици, ОС, предметни наставници 07. април
 

САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ САМО-УПРАВОМ

Недеља спорта Учешће у реализацији недеље спорта организованој на нивоу локалне самоуправе Ученици, предметни наставници, ОС У току првог и другог полугодишта
Фонд „Атанасије Стојковић“ Сарадња са фондом за талентовану децу Ученици, ОС, предметни наставници Током школске године
Пројекти локалне самоуправе Учешће у пројектним активностима локалне самоуправе Ученици, наставници Током школске године
Акције, конкурси, манифестације Учешће у реализацији хуманитарних акција, манифестација и конкурса које подржава локална самоуправа Ученици, наставници Током школске године
Награђивање успешних појединаца и колектива Давање предлога  ученика, тимова, наставника, … који су остварили изузетне резултате у наставним и ваннаставним областима и тиме стекли могућност да буду похваљени и награђени Ученици, наставници Током школске године
Унапређење рада школе Предлози за побољшање материјалног положаја школе, а у циљу унапређења рада и наставног процеса, израда плана стручног усавршавања Наставници, Ученички парламент, Актив за развојно планирање, директор Током школске године